7300 Komló, Városház tér 3.

+36 72 584 000

polgarmester@komlo.hu

» AKTUÁLIS

» INFORMÁCIÓS BLOKK

» HÍRFOLYAM

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001

Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruőktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I.18) Korm. határozat alapján a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága pályázati felhívást tett közzé TOP-1.1.1-15 kódszámon, „ipari parkok, iparterületek fejlesztése” címmel. A pályázati konstrukcióra Komló Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 „Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben” címmel. A pályázatot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 282,59 Millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázati program forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt megvalósításának időtartalma 2017. december 1 napjától, 2019. május 1. napjáig tart. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Komló Város Önkormányzata – rendelkezésére álló lehetőségeinek, valamint eszközeinek a figyelembevételével – mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a városban lévő gazdasági szereplőknek a működését, esetleges bővítését, valamint új cégek betelepülését, ami a helyi foglalkoztatás javulását eredményezi. Az elmúlt évek kedvező gazdasági folyamatainak az eredményeként tapasztalható több helyi cég esetében a termelésük bővülése, ezzel együtt pedig a telephelyük bővítése, illetve új telephely létrehozása. Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik alapinfrastruktúrával ellátott ipari, gazdasági célra értékesíthető ingatlannal. Tekintettel arra, hogy a gazdasági szereplők részéről továbbra is igény van közművesített ingatlanok iránt, ezért jelen projekt célja a komlói 1545/12 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból kialakításra kerülő 5 db „ipari”, valamint 1 db „különleges” besorolású ingatlan megközelíthetőségének, valamint alapinfrastruktúrájának a kiépítése. Az adott területen a következő fejlesztésekre kerül sor:

  • Megközelíthetőség biztosítása érdekében kb. 480 fm hosszúságú közút épül, csatlakozva a körtvélyesi városrész megközelítését szolgáló gyűjtőúthoz. A közúthoz kapcsolódó közvilágítási hálózat, valamint csapadékvíz elvezető rendszer is tervezésre kerül.
  • Ivóvízhálózat kiépítése kb. 870 fm hosszban,
  • szennyvíz elvezető csatornahálózat építése összesen kb. 720 fm hosszban,
  • elektromos energia ellátást biztosító vezetékhálózat 700 fm hosszban,
  • földgáz ellátás biztosítása 800 fm hosszban.

Tovább információ kérhető:

Komló Város Önkormányzat

7300 Komló, Városház tér 3.

polgarmester@komlo.hu

7300 Komló Városház tér 3.

© www.komlo.hu - 2020 - Minden jog fenntartva!
Powered by HegyhátMédia Kft.